ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია საქართველო-ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმზე