აღმასრულებელი გუნდი

ვანო მთვრალაშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
ხათუნა ჩიკვილაძე
გარემოს დაცვის მენეჯერი
ქეთევან სირაბიძე
ადმინისტრატორი/კომუნიკაციის მენეჯერი
ზაზა მთვრალაშვილი
ლოჯისტიკისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსი
ნიკა გელაშვილი
ლოჯისტიკისა და შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი
ლიკა გოგუაძე
ლოჯისტიკისა და შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი
Consultant
ალექსანდრე ვეფხვაძე
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ნათია გვაზავა
ოფის-მენეჯერი
ნატა ჯაფარიძე
ბუღალტერი
თამარ ღონღაძე
ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების ადმინისტრატორი