კომპანიის ისტორია

ა(ა)იპ ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია -  მგვ ორგანიზაცია - დაფუძნდა  ნავთობპროდუქტების ბიზნეს სექტორისა და ავტოინდუსტრიის წამყვანი კომპანიების მიერ, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის N327 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი ნარჩენი ზეთების მართვის შესახებ; საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის N325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ; საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის N 324 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის შესახებ) ხორციელებს ნარჩენი ზეთების, საბურავებისა და აკუმულატორების მართვის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კოლექტიური ორგანიზაციის ფუნქციებს. ორგანიზაციის მთავარი მისია ნარჩენების სწორი და კანონმდებლობის შესაბამისი მართვა.

2024 წლის 1 იანვრიდან მომსახურების ღირებულება (რეციკლირების წინასწარი შენატანი) შეადგენს:

🔶

საქართველოში იმპორტირებული საავტომობილო ზეთზე - 12 თეთრი კგ-ზე დღგ-ის ჩათვლით;

🔶

საქართველოში იმპორტირებული საბურავზე - 12 თეთრი კგ-ზე დღგ-ის ჩათვლით;

🔶

საქართველოში იმპორტირებული აკუმულატორზე - 30 თეთრი კგ-ზე დღგ-ის ჩათვლით