შეხვედრა “შესაძლებლობების განვითარება მგვ ორგანიზაციებისთვის” ფარგლებში