ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის მენეჯმენტის შეხვედრა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის წარმომადგენლებთან