ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციამ ბტუ-ში ნარჩენების მართვის, ცირკულარული ეკონომიკისა და სხვა გარემოსდაცვით საკითხებზე საუკეთესო იდეების ავტორები გამოავლინეს