მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის ვალდებულების შესრულების 6 თვის შედეგებისა და არსებული გამოწვევების მიმოხილვა