ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციის აქცია “საქართველო ნარჩენი საბურავების გარეშე”