ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ნარჩენების მართვისა და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“