ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია ბელგიაში სასწავლო ვიზიტზე იმყოფებოდა