ნარჩენების მართვის საინფორმაციო კამპანიაში ახალგაზრდების ჩართულობა აქტიურად გრძელდება