შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ნარჩენების და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” ექსპერტთან