საინფორმაციო კამპანია მოსწავლეებისთვის აქტიურად გრძელდება!