ახალგაზრდების ინტერესი მწვანე თემების მიმართ იზრდება