,,ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია” ეკო-კლუბის ბავშვებს მწვანე თემების გარშემო ესაუბრა