საინფორმაციო სახის შეხვედრა 152-ე და 113-ე საჯარო სკოლებთან