ჩვენს ასოციაციას ქ.მცხეთის ათორმეტ მოციქულის სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა ეწვია