შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “ნარჩენების მართვისა და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში” მონიტორინგის განმახორციელებელ ექსპერტთან