ნარჩენების მართვის საინფორმაციო კამპანიაში სერვანტესის სახელობის გიმნაზია ერთვება