მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით არსებული ვითარება და გამოწვევები