ვანო მთვრალაშვილი – ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი